Vi löser Era problem och
tar oss an Era utmaningar

Hallbranch AB är ett oberoende konsultbolag med expertis rörande nybyggnad, ombyggnad och kommersiell byggnation,
och vi levererar högkvalitativa konsulttjänster för detta och andra byggrelaterade uppdrag