Ett axplock av våra tjänster

Projektledning

Hyresgästkoordinering

Hyresgästanpassning

Detaljhandel (bygg, utrullning och koncept) - ambulerande resurs i Er organisation

Dagligvaruhandel (bygg, utrullning och koncept) - ambulerande resurs i Er organisation

Byggledning

Projekteringsledning

Fastighetsförvaltning

Hallbranch Tjänster