Hallbranch AB - Byggkonsult i kundens tjänst

Hallbranch AB är ett oberoende konsultbolag som levererar högkvalitativa konsulttjänster inom all nybyggnad och ombyggnad, gärna kommersiell byggnation. Vår vision är att framgångsrikt lösa våra kunders problem och att ta oss an deras utmaningar. Hallbranch verkar alltid i kundens tjänst, på det sätt och i den roll, som uppdraget kräver och kunden önskar. Besitter nära 20 års erfarenhet av byggnadsteknisk ledning – i både entreprenörs- och beställarledet. Mångfacetterad bakgrund som alltifrån Kundansvarig Projektledare och Personalchef, till Byggchef (med ansvar för byggnation, underhåll och säkerhet), Strategisk Projektledare och Head of Construction – och genom Hallbranch AB – nu också som egenföretagare och konsult. Har tidigare verkat i både Bygg- och Projektledningsföretag och i och under större beställarorganisationer, såsom Reitan Convenience (7-Eleven och Pressbyrån), Tele2, Lidl och Waynes Coffee. Historiskt ett track record på mer än 140 lyckade nybyggnadsprojekt, från ax till limpa, och alltid inom utsatt tid och budget. Till det ska adderas ett hundratal ombyggnationer, med samma goda resultat. I utbildningsportföljen finns Projektledning, Byggarbetsmiljösamordning BAS-U & BAS-P, Entreprenadjuridik och Projekteringsledning. 

Hallbranch åtar sig både konsult- och underkonsultuppdrag. 

Hur kan vi hjälpa just Dig och Din organisation?

Hallbranch AB Om oss